COWLINE ENVİRONMENTAL


Ortam koşullarından ve organik bileşenlerden etkilenmeyen özel formülü sayesinde çiftliklerde hayvanların yatak yerleri, hayvan barınakları, gezinti alanları, buza kafesleri, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan araç-gereç-bot, nakliye araçları, kanatlı kümesleri, kuluçkahaneleri ile burada kullanılan ekipmanlar ve değişik konsantrasyonları ile hastalık geçirmiş kümes ve hayvan barınaklarının özel dezenfeksiyonunda, ayrıca sağım hane içi, sağım makineleri ve soğutma tanklarının dış yüzeyleri ile klinik, muayenehane hayvan hastanelerinin dezenfeksiyonuna yönelik kullanılır.
İçeriğinde bulunan gluteraldehit en geniş etki alanına sahip dezenfektanlardan biri olup birçok dezenfektan maddenin aksine ortamdaki organik ve inoranik bileşenlerden etkilenmez. Polimerize olmadığı için ortamdaki sıcaklık ve nemden etkilenmez.
Gluteraldehit mikroorganizmaların protein yapılarına bağlanarak onları geri dönüşümsüz şekilde inaktif hale getirir, içeriğinde bulunan OAC bileşenleri suda çözündüklerinde ya da organik bileşenlerle temas ettiklerinde ortama yavaş yavaş klor salarak sinerji yaratır ve etki süresinin uzamasını sağlar.
Berrak sarı-kahverengi, hoş kokulu sıvı konsantre üründür. Orijinal ambalajında 5-40 °C' de raf ömrü 24 aydır.
20-200 Kg.lık ambalajda satışa sunulmuştur.
İlaç kalıntı arınma süresi gerektirmez.

Kullanım Şekli

Genel dezenfeksiyon amaçlı uygulamalarda; % 0,2-0,5 konsantrasyon da kullanılır. 100 litre suya 200-500 ml. ilave edilir ve ortama püskürtülür.
Hastalık sonrası yapılacak dezenfeksiyon uygulamalannda; % 0 ,5-2,0 konsantrasyon da kullanılır. 100 litre suya 500-2000 ml. ilave edilerek ortama püskürtülür.
Uygulama sırasında ortamda canlı hayvan bulundurulmamalıdır. Uygulamadan sonra yeterince havalandırma yapılmalı ve hayvanlar sonra içeriye alınmalıdır.